Paskelbti kvietimai

Paskelbtas kvietimas, skirtas skatinti pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą

Paskelbtas kvietimas, skirtas skatinti pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą

Paskelbtas kvietimas, skatinantis pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą (CERV-2024-CHAR-LITI). Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau...

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“  (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT). Kvietimo tikslai: skatinti įvairių šalių piliečių mainus; suteikti piliečiams praktinės patirties apie bendro Europos Sąjungos paveldo turtingumą ir įvairovę ir padėti jiems...