Naudinga informacija

Europos Komisijos finansavimo portalas (Funding & Tender Opportunities), kuriame galima rasti informaciją apie CERV programą bei paskelbtus kvietimus:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/692, kuriuo nustatoma Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa (prieinamas ir lietuvių kalba):

EUR-Lex – 32021R0692 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

CERV programos kontaktinių punktų sąrašas:

CERV National Contact Points (europa.eu)