Kvietimų archyvas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas aktyviai ginti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims (CERV-2024-CITIZENS-VALUES). Paraiškų pateikimo terminas – 2024-03-07.

Paskelbtas kvietimas „Piliečių įsitraukimas ir dalyvavimas“

Paskelbtas kvietimas „Piliečių įsitraukimas ir dalyvavimas“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Piliečių įsitraukimas ir dalyvavimas“ (CERV-2023-CITIZENS-CIV). Kvietimo tikslas - skatinti piliečių ir atstovaujančių asociacijų dalyvavimą ir indėlį į demokratinį ir pilietinį ES gyvenimą, skelbiant ir viešai keičiantis...

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“. Kvietimo tikslai: skatinti įvairių šalių piliečių mainus; suteikti piliečiams praktinės patirties apie bendro Europos Sąjungos paveldo turtingumą ir įvairovę ir padėti jiems suvokti, kad tai yra bendros...

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“. Kvietimo tikslai: - skatinti įvairių šalių piliečių mainus; - suteikti piliečiams galimybę pažinti Europos Sąjungos kultūrų įvairovę ir suvokti, kad Europos vertybės ir kultūros paveldas yra bendros ateities...