Paskelbtas kvietimas, skirtas skatinti pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą

Paskelbtas kvietimas, skirtas skatinti pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą

Paskelbtas kvietimas, skatinantis pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą (CERV-2024-CHAR-LITI). Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (toliau...
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė“  (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT). Kvietimo tikslai: skatinti įvairių šalių piliečių mainus; suteikti piliečiams praktinės patirties apie bendro Europos Sąjungos paveldo turtingumą ir įvairovę ir padėti jiems...
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Europos atminimas“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Europos atminimas“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Europos atminimas“ (CERV-2024-CITIZENS-REM). Kvietimo tikslas – remti projektus, kuriais siekiama įamžinti svarbiausius šiuolaikinės Europos istorijos įvykius, įskaitant autoritarinių ir totalitarinių režimų priežastis ir...