CERV nacionalinių kontaktinių punktų susitikimas Portugalijoje

CERV nacionalinių kontaktinių punktų susitikimas Portugalijoje

Jau ketvirtą kartą birželio 24-25 d. vyko visų šalių ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinių kontaktinių punktų (toliau – NKP), Europos Komisijos (toliau – EK) ir Europos švietimo...
CERV nacionalinių kontaktinių punktų susitikimas Slovėnijoje

CERV nacionalinių kontaktinių punktų susitikimas Slovėnijoje

Gegužės 20-22 d. Koper mieste, Slovėnijoje vyko ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinių kontaktinių punktų  (toliau NKP) bendruomenės susitikimas, kurį organizavo Slovėnijos NKP, o jame...
Kviečiame į nuotolinį renginį!

Kviečiame į nuotolinį renginį!

Kviečiame dalyvauti ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinio kontaktinio punkto organizuojamame informaciniame renginyje, skirtame pristatyti kvietimą teikti paraiškas „Miestų partnerystė“...
Kviečiame į nuotolinius renginius!

Kviečiame į nuotolinius renginius!

Kviečiame dalyvauti ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinio kontaktinio punkto organizuojamuose dviejuose informaciniuose renginiuose, kurių metu bus pristatytas kvietimas teikti paraiškas,...
Kviečiame į nuotolinį renginį!

Kviečiame į nuotolinį renginį!

Lyčių lygybė yra pamatinis ES politikos prioritetas, įtvirtintas ES Sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje. Todėl lyčių aspekto integravimas į visas ES politikos sritis, priemones ir veiksmus, įskaitant jos išorės veiksmus, yra labai svarbus. Lyčių aspekto...