Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“. Kvietimo tikslai: – skatinti įvairių šalių piliečių mainus; – suteikti piliečiams galimybę pažinti Europos Sąjungos kultūrų įvairovę ir suvokti, kad Europos vertybės ir kultūros paveldas yra bendros...
Kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti ir skatinti vaiko teises

Kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti ir skatinti vaiko teises

Šiuo kvietimu siekiama prisidėti prie ES vaiko teisių strategijos rekomendacijų įgyvendinimo ir remti, plėtoti bei įgyvendinti visapusišką vaiko teisių apsaugos politiką. Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos). Kitos tinkamumo...