Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Europos atminimas“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Europos atminimas“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Europos atminimas“ (CERV-2024-CITIZENS-REM). Kvietimo tikslas – remti projektus, kuriais siekiama įamžinti svarbiausius šiuolaikinės Europos istorijos įvykius, įskaitant autoritarinių ir totalitarinių režimų priežastis ir...
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas skatinti lyčių lygybę

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas skatinti lyčių lygybę

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas skatinti lyčių lygybę (CERV-2024-GE). Kvietimo tikslas – remti, propaguoti ir įgyvendinti išsamią politiką, skatinančią visapusišką moterų naudojimąsi teisėmis, lyčių lygybę, įskaitant profesinio ir asmeninio...
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Miestų tinklai“ (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT). Kvietimo tikslai: skatinti įvairių šalių piliečių mainus, stiprinti jų tarpusavio supratimą ir toleranciją, suteikti jiems galimybę praplėsti požiūrį bei vystyti priklausymo Europai...
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims

  Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims (CERV-2024-CITIZENS-VALUES). Bendras šio...