Kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti ir skatinti vaiko teises

Kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti ir skatinti vaiko teises

Šiuo kvietimu siekiama prisidėti prie ES vaiko teisių strategijos rekomendacijų įgyvendinimo ir remti, plėtoti bei įgyvendinti visapusišką vaiko teisių apsaugos politiką. Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos). Kitos tinkamumo...