Jau ketvirtą kartą birželio 24-25 d. vyko visų šalių ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinių kontaktinių punktų (toliau – NKP), Europos Komisijos (toliau – EK) ir Europos švietimo ir kultūros vykdomosios agentūros (toliau – EACEA) susitikimas. Renginys, kurį šį kartą organizavo Portugalijos NKP, vyko Lisabonoje.

Susitikimo metu EK ir EACEA supažindino dalyvius su  2023-2024 m. CERV programos kvietimų rezultatų statistika, pristatė preliminarius programos vidurio laikotarpio vertinimo rezultatus, pasidalino atnaujinta informacija dėl Europos Sąjungai nepriklausančių šalių, kurios yra išreiškę norą dalyvauti CERV programoje, statuso, informavo apie pasiruošimą ir procesus, susijusius su naujojo periodo laikotarpiu, taip pat buvo aptartas ir būsimas CERV  programos 2025 m. kvietimų kalendorius, peržiūrėti pagrindiniai NKP principai ir pristatytos naujienos, susijusios su CERV komunikacijos kampanija.

Vėliau darbo grupėse vyko keitimąsis gerąja patirtimi ir diskusijos apie NKP bendradarbiavimo formas, bendrus renginius ir poreikius, susijusius su kasdiene veikla ir vykdomomis funkcijomis. Taip pat buvo aptarti praėjusių susitikimų Valadolide ir Koperyje rezultatai.

Antrąją susitikimo dieną turėjome galimybę išgirsti labai įdomius dviejų Portugalijos organizacijų projektų pristatymus, įgyvendinamus pagal CERV programos kvietimus „Piliečių įsitraukimas ir dalyvavimas“ bei „Lyčių lygybės skatinimas“.

2025 m. programą EK planuoja patvirtini rudenį ir netrukus po to paskelbti pirmuosius kvietimus teikti paraiškas, tad kviečiame sekti mūsų naujienas!

O kol kas primename, kad šiuo metu yra atviri du CERV programos kvietimai teikti paraiškas:

Kvietimas, skatinantis pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą (CERV-2024-CHAR-LITI). Paraiškų pateikimo terminas: 2024-09-18. Daugiau informacijos apie šį kvietimą rasite čia: https://www.cerv.lt/…/paskelbtas-kvietimas-skirtas…/

Kvietimas teikti paraiškas „Miestų partnerystė” (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT). Paraiškų pateikimo terminas: 2024-09-19. Daugiau informacijos apie šį kvietimą rasite čia: https://www.cerv.lt/…/paskelbtas-kvietimas-teikti…/

Keletas rengino akimirkų: