Gegužės 20-22 d. Koper mieste, Slovėnijoje vyko ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinių kontaktinių punktų  (toliau NKP) bendruomenės susitikimas, kurį organizavo Slovėnijos NKP, o jame dalyvavo ir Lietuvos CERV NKP komanda – programos vadovė Asta Kulbačiauskienė ir šios programos koordinatorė Vilma Zurzė.

Iš viso susitikime dalyvavo dešimties NKP šalių atstovai iš: Švedijos, Ispanijos, Liuksemburgo, Italijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Slovėnijos. Susitikimo tikslas – pasidalinti žiniomis, idėjomis ir gerąja patirtimi, stiprinti NKP bendradarbiavimą ir aptarti kasdieninį darbą. Taip pat ieškoti naujų bendradarbiavimo formų, tolimesnių žingsnių, metodų ir priemonių, kaip padidinti mūsų visų NKP veiklos kokybę ir programos žinomumą.

Visos trys susitikimo dienos buvo pilnos įvairių diskusijų, įžvalgų, rekomendacijų, dirbtuvių bei išvadų.

Pirmąją susitikimo dieną vyko intensyvios diskusijos apie kylančius iššūkius, su kuriais NKP susiduria savo veikloje, buvo dalijamasi patirtimi, gerąja praktika ir rekomendacijomis, taip pat buvo peržiūrėtas bendrai NKP organizuojamų veiklų sąrašas, ieškota inovatyvių būdų programos kvietimų pristatymo renginiams.

Veikla iš dirbtuvių – „Kaip mes jaučiamės?“

„Akvariumo metodo“ diskusija –  „Kokie yra didžiausi mūsų kasdienio darbo iššūkiai?“

Dirbtuvės – „Bendri renginiai, jų (re)formavimas”

Antrąją dieną ir toliau buvo organizuojamos įvairios gebėjimų stiprinimo veiklos, ieškoma būdų kaip CERV programą padaryti dar patrauklesnę ir įtraukesnę. Šalia įprastinių grupinio darbo metodų vyko ir netradicinės veiklos, pvz., vyko „LEGO® rimtų žaidimų“ dirbtuvės, kurių metu buvo „statomi“ kasdienės veiklos darbai ir bendra visų NKP bei CERV programos ateities vizija. Antroje šios dienos pusėje buvo priimtas sprendimas dėl pagrindinių NKP poreikių ir lūkesčių, kurie bus pristatyti artėjančiame susitikime su Europos Komisija, vyksiančiame birželio 24-25 d. Lisabonoje. Be to, šiuo sprendimu bei vykusių diskusijų rezultatais pasidalinta ir su kitais NKP hibridinės sesijos metu.

Paskutinė susitikimo diena vyko Liublianoje ir buvo dedikuota susitikimui su CERV programos projektų vykdytojais: Slovėnijos darbo, šeimos, socialinių reikalų ir lygių galimybių ministerija, kurie partnerio teisėmis įgyvendina projektą „Moterų įgalinimas aktyvioje visuomenėje“ (CERV-2022-GE), bei Nevyriausybinių organizacijų informacijos, bendradarbiavimo ir plėtros centru, kurie yra pagrindiniai projekto „Didinti pilietinės visuomenės organizacijų poveikį ES vertybių apsaugai“ (CERV-2022-CITIZENS-VALUES) vykdytojai.

Dėkojame Slovėnijos NKP komandai pirmą kartą suorganizavusiems tokį renginį bei pasidalinta patirtimi ir žiniomis! Tikime, kad šis susitikimas dar labiau sustiprins NKP bendruomenę ir prisidės prie CERV programos stiprinimo ir žinomumo didinimo.