Kviečiame dalyvauti ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinio kontaktinio punkto organizuojamuose dviejuose informaciniuose renginiuose, kurių metu bus pristatytas kvietimas teikti paraiškas, skirtas skatinti pilietinės visuomenės organizacijų informuotumą apie ES Pagrindinių teisių chartiją, jų gebėjimų stiprinimą ir ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimą (CERV-2024-CHAR-LITI).

Į šiuos renginius kviečiame NVO, pilietinės visuomenės organizacijas, aktyvias propaguojant ir ginant teisinę valstybę, pagrindines teises ir demokratiją, taip pat nacionalines žmogaus teisių institucijas, lygybės institucijas, ombudsmeno institucijas, valdžios institucijas, privačias organizacijas.

Kvietimas CERV-2024-CHAR-LITI yra suskirstytas į penkis prioritetus, todėl jo pristatymas numatomas per dvi dienas.

Pirmasis renginys vyks birželio 5 d. nuo 10:00 iki 11:00 val. ir bus skirtas išsamiam kvietimo sąlygų pristatymui: kvietimo tikslai, prioritetai, finansuojamos veiklos ir laukiamas poveikis.

Antrasis renginys vyks birželio 6 d. nuo 10:00 iki 11:00 val. ir bus skirtas kvietimo paraiškų teikimo sąlygų, reikalavimų pareiškėjams, paraiškos sandaros bei kitų svarbių aspektų, reikalingų rengiant paraiškas pristatymui.

Po kiekvieno pristatymo numatytos klausimų – atsakymų sesijos, kurių metu bus galimybė užduoti klausimus ir išsiaiškinti rūpimus dalykus.

Renginio vieta: renginiai vyks nuotoliniu būdu MsTeams platformoje, prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams. Prašome atkreipti dėmesį, kad registracijos anketoje kviečiame pažymėti, kuriame renginyje/renginiuose planuojate dalyvauti, nes prisijungimo nuorodos bus skirtingos.

Renginiai nemokami, tačiau registracija yra būtina ir ji vyks iki 2024 m. birželio 4 d. (imtinai). Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.office.com/e/zCJVhCNEQj

Kviečiame Lietuvos organizacijas dalyvauti renginiuose bei tapti aktyviais CERV programos dalyviais, teikiant paraiškas ir įgyvendinant savo projektines idėjas!

Renginių programa:

Pirmasis renginys –  birželio 5 d.

10:00 – 10:45 Kvietimo teikti paraiškas “CERV-2024-CHAR-LITI” pristatymas: kvietimo tikslai, prioritetai, finansuojamos veiklos ir laukiamas poveikis.
10:45 – 11:00 Klausimai – atsakymai.

Antrasis renginys –  birželio 6 d.

10:00 – 10:45 Kvietimo teikti paraiškas “CERV-2024-CHAR-LITI” reikalavimai pareiškėjams, paraiškos sandara bei kiti svarbūs aspektai, reikalingi rengiant paraiškas.
10:45 – 11:00 Klausimai – atsakymai.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į Astą Kulbačiauskienę, el. p. asta.kulbaciauskiene@esf.lt, tel. Nr. +370 659 80532, arba Vilmą Zurzę, el. p. vilma.zurze@esf.lt, tel. Nr. +370 659 80 138.