Lyčių lygybė yra pamatinis ES politikos prioritetas, įtvirtintas ES Sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje. Todėl lyčių aspekto integravimas į visas ES politikos sritis, priemones ir veiksmus, įskaitant jos išorės veiksmus, yra labai svarbus.

Lyčių aspekto integravimas yra labai svarbus ir rengiant paraiškas pagal ES finansuojamas programas, ir jo reikalaujama įgyvendinant projektus.

Vis dėlto, paraiškos rengimo etape dažnai kyla daug klausimų ir neretai per mažas dėmesys šiam aspektui lemia žemesnį paraiškos įvertinimą balais.

Kas yra lyčių lygybės integravimas? Kodėl tai svarbu? Kuo reagavimas lyčių lygybės priemonių kontekste skiriasi nuo sisteminių pokyčių inicijavimo? Ką praktikoje reiškia lyčių aspekto integravimas ir kaip jį užtikrinti įgyvendinant numatytas priemones?

Šiuos ir kitus klausimus kviečiame aptarti kartu su humanitarinių mokslų daktare Margarita Jankauskaite.

M. Jankauskaitė turi didesnę nei 20 metų darbo patirtį lyčių lygybės ir diskriminacijos prevencijos srityse. Nuo 2005 metų dalyvauja įgyvendinant EK ir nacionalinius projektus, vykdo mokymus, formuoja viešinimo kampanijų turinį.
2019 metais už žmogaus teisių, demokratinių vertybių, socialinės atskirties ir smurto prieš moteris artimoje aplinkoje mažinimo puoselėjimą buvo apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

Renginį organizuoja ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinis kontaktinis punktas bendradarbiaudamas kartu su „Kūrybiškos Europos“ biuru Lietuvoje bei „Europos horizonto“ veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ ir ES miestų misijos nacionaliniais kontaktiniais punktais.

Renginys yra skirtas šių programų pareiškėjams, norintiems pagilinti žinias apie vieną iš svarbiausių horizontaliųjų principų ir kokybiškos paraiškos kriterijų – lyčių aspekto integravimą.

Renginio data ir laikas: gegužės 30 d. nuo 10:00 iki 12:00 val.

Renginio vieta: renginys vyks nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams likus dienai iki numatyto renginio.

Renginys nemokamas, tačiau registracija į renginį yra būtina ir vyks iki 2024 m. gegužės 29 d. (imtinai).

Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.office.com/e/sUuk9ULgfA

Renginio programa:

10:00 – 10:15 Įžanginis žodis. CERV NCP, „Kūrybiškos Europos“ biuras Lietuvoje, „Europos horizonto“  veiksmų grupės „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ NCP, ES miestų misijos NCP
10:15 – 11:45 Lyčių aspekto integravimas: kodėl ir kaip? (Dr. Margarita Jankauskaitė)
11:45 – 12:00 Diskusija, renginio apibendrinimas.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į Astą Kulbačiauskienę, el. p. asta.kulbaciauskiene@esf.lt, tel. Nr. +370 659 80532, arba Vilmą Zurzę, el. p. vilma.zurze@esf.lt, tel. Nr. +370 659 80 138.