ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos finansavimo galimybės: paskelbtų kvietimų pristatymas

ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinis kontaktinis punktas kartu su Europe Direct centrais organizuoja renginių ciklą, skirtą potencialiems programos pareiškėjams išsamiau susipažinti su CERV programos teikiamomis finansavimo galimybėmis.

Kviečiame pilietinės visuomenės, NVO, viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas, įskaitant ir tarptautines organizacijas, nacionalines bei vietos valdžios institucijas ir įstaigas, savivaldybių ir kitų organizacijų atstovus į renginį Klaipėdoje. Renginio metu supažindinsime su programos teikiamomis finansavimo galimybėmis Lietuvos pareiškėjams, papasakosime apie pačią programą, pristatysime šiuo metu paskelbtus kvietimus teikti paraiškas bei supažindinsime su paraiškų teikimo procedūra.

Labai kviečiame Lietuvos organizacijas dalyvauti renginyje bei tapti aktyviais CERV programos dalyviais, teikiant ir įgyvendinant savo projektines idėjas!

 • Renginio data ir laikas – 2024 m. vasario 7 d. nuo 10:00 iki 12:00 val.
 • Renginio vieta – „AMBERTON KLAIPĖDA Hotel“ 20 aukšto VIP konferencijų salė, Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda.

Renginys nemokamas, tačiau registracija į renginį yra būtina ir vyks iki 2024 m. vasario 6 d. (imtinai). Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.office.com/e/7ZJRe8JNci

Šiuo metu paskelbti kvietimai teikti paraiškas, aktualūs plačiajai visuomenei:

 • kvietimas „Vaiko teisės ir vaikų dalyvavimas“ (CERV-2024-CHILD).
  Kvietime dalyvauti gali pilietinės visuomenės, viešojo ir privataus (ne pelno ir pelno siekiančio) sektoriaus, NVO organizacijos, įskaitant tarptautines organizacijas ir akademinę visuomenę, kurių darbas yra svarbus vaiko teisių srityje, taip pat nacionalinės ir vietos valdžios institucijos ir įstaigos.
 • Kvietimas teikti paraiškas, skirtas prevencijai ir kovai su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš vaikus (CERV-2024-DAPHNE).
  Kvietime dalyvauti gali viešojo ir privataus (ne pelno ir pelno siekiančio) sektoriaus organizacijos, tarptautinės organizacijos, dirbančios kovos su smurtu srityje.
 • Kvietimas „Lyčių lygybės skatinimas“ (CERV-2024-GE).
  Kvietime dalyvauti gali viešojo ir privataus (ne pelno ir pelno siekiančio) sektoriaus organizacijos, tarptautinės organizacijos, taip pat nacionalinės institucijos, atsakingos už Darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos nuostatų įgyvendinimą.
 • Kvietimas „Miestų tinklai“ (CERV-2024-CITIZENS-TOWNS-NT).
  Kvietime dalyvauti gali ne pelno siekiančios miestų/savivaldybių ir (arba) kitų lygių vietos valdžios institucijos arba jų partnerystės komitetai, ar kitos, pelno nesiekiančios organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijoms.
 • Kvietimas teikti paraiškas, skirtas ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims (CERV-2024-CITIZENS-VALUES).
  Kvietime dalyvauti gali pilietinės visuomenės, NVO organizacijos, ypatingai tos, kurios turi patirties įgyvendinant pilietinės visuomenės organizacijų ir NVO gebėjimų stiprinimo veiklas ir (arba) skiriant ir administruojant joms finansinę paramą.

RENGINIO PROGRAMA:

10:00 – 10:10 Registracija į renginį.
10:10 – 11:00 CERV programos pristatymas.

Šiuo metu paskelbtų kvietimų teikti paraiškas pristatymas:

 • Kvietimas „Vaiko teisės ir vaikų dalyvavimas“ (CERV-2024-CHILD).
 • Kvietimas, skirtas prevencijai ir kovai su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš vaikus (CERV2-2024-DAPHNE).
 • Kvietimas lyčių lygybės skatinimui (CERV-2024-GE).
11:00 – 11:20 Kavos pertrauka.
11:20 – 11:50
 • Kvietimas, skirtas ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims (CERV-2024-CITIZENS-VALUES).
 • Kvietimas „Miestų tinklai“ (CERV-2024-CITIZENS-TOWNS-NT).

Paraiškų teikimo procedūra.

11:50 – 12:00 Klausimai – atsakymai.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į Astą Kulbačiauskienę, el. p. Asta.Kulbaciauskiene@esf.lt, tel. Nr. 8 659 80532