Kviečiame dalyvauti ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinio kontaktinio punkto organizuojamame informaciniame renginyje, skirtame pristatyti kvietimą teikti paraiškas, skirtą ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes: kvietimas tarpinėms institucijoms – pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims (CERV-2024-CITIZENS-VALUES).

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo kvietimu teikti paraiškas siekiama atrinkti ir remti ribotą skaičių pilietinės visuomenės organizacijų (tarpinių institucijų), kurios teiks finansinę paramą (toliau perskirstys dotaciją) pilietinės visuomenės organizacijoms, veikiančioms vietos, regionų ir (arba) nacionaliniu lygmeniu, bei stiprins jų gebėjimus.

Į renginį kviečiame pilietinės visuomenės,  NVO organizacijas, ypatingai tas, kurios turi patirties įgyvendinant pilietinės visuomenės organizacijų ir NVO gebėjimų stiprinimo veiklas ir (arba) skiriant ir administruojant joms finansinę paramą.

Renginio metu bus išsamiai pristatytos kvietimo sąlygos: kvietimo tikslai, prioritetai, finansuojamos veiklos, reikalavimai pareiškėjams ir projektams. Taip pat bus pristatytos paraiškų teikimo sąlygos, paraiškos sandara bei privalomi pateikti priedai. Renginio pabaigoje numatyta klausimų-atsakymų sesija, kurios metu bus galimybė užduoti klausimus ir išsiaiškinti rūpimus dalykus.

Renginio data ir laikas: renginys vyks gruodžio 14 d. nuo 10:00 iki 11:00 val.

Renginio vieta: renginys vyks nuotoliniu būdu MsTeams platformoje, prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Renginys nemokamas, tačiau registracija į renginį yra būtina ir vyks iki 2023 m. gruodžio 13 d. (imtinai). Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.office.com/e/TYs2fyRBxL

Kviečiame Lietuvos organizacijas dalyvauti renginyje bei tapti aktyviais CERV programos dalyviais, teikiant ir įgyvendinant savo projektines idėjas!

Renginio programa:

10:00 – 10:45 Kvietimo teikti paraiškas pristatymas:
• Kvietimas, skirtas ginti, skatinti ir didinti informuotumą apie ES vertybes (tarpinėms institucijoms atrinkti).
10:45 – 11:00 Klausimai – atsakymai.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į Astą Kulbačiauskienę, el. p. asta.kulbaciauskiene@esf.lt, tel. Nr. 8 659 80532