Kviečiame dalyvauti ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinio kontaktinio punkto organizuojamame informaciniame renginyje, skirtame pristatyti kvietimą teikti paraiškas, skirtą skatinti lygybę ir kovoti su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija (CERV-2023-EQUAL).

Į renginį kviečiame pilietinės visuomenės organizacijas, NVO, žmogaus teisių, lygybės, teisėsaugos, valdžios, aukų paramos ir kitas institucijas, veikiančias lygybės ir kovos su diskriminacija srityse. Renginio metu bus išsamiai pristatytos kvietimo sąlygos: kvietimo tikslai, prioritetai, finansuojamos veiklos, reikalavimai pareiškėjams ir projektams. Taip pat bus pristatytos paraiškų teikimo sąlygos, paraiškos sandara bei privalomi pateikti priedai. Renginio pabaigoje numatyta klausimų-atsakymų sesija, kurios metu bus galimybė užduoti klausimus ir išsiaiškinti rūpimus dalykus.

Renginio data ir laikas: renginys vyks kovo 20 d. nuo 11:00 iki 12:00 val.

Renginio vieta: renginys vyks nuotoliniu būdu MsTeams platformoje, prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Renginys nemokamas, tačiau registracija į renginį yra būtina ir vyks iki 2023 m. kovo 19 d. (imtinai). Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.microsoft.com/e/J7FBupv3gx

Kviečiame Lietuvos organizacijas dalyvauti renginyje bei tapti aktyviais CERV programos dalyviais, teikiant ir įgyvendinant savo projektines idėjas!

Renginio programa:

11:00 – 11:45 Kvietimo teikti paraiškas pristatymas:
• Kvietimas lygybės skatinimui, kovai su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija
11:45 – 12:00 Klausimai – atsakymai.

 

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į Astą Kulbačiauskienę, el. p. asta.kulbaciauskiene@esf.lt, tel. Nr. 8 659 80532