Atviros Lietuvos fondas kviečia regionų nevyriausybines organizacijas dalyvauti fondo programoje „Verta“. Tai regioninių NVO gebėjimų stiprinimui ir jų projektams finansuoti skirta programa. Pirmame programos etape nevyriausybinės organizacijos dalyvaus „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“, kur stiprins savo organizacijos komandos finansavimo šaltinių paieškų, projektų rengimo, komunikacijos  ir kitus gebėjimus.  Antrajame programos etape organizacijos galės gauti finansavimą savo projektams įgyvendinti. Plačiau apie programą galite sužinoti čia: www.olf.lt/verta. 

Kovo 9 d. 11 val. vyks tiesiogiai transliuojamas informacinis renginys, skirtas programos pristatymui: