Kviečiame dalyvauti ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (angl. Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinio kontaktinio punkto organizuojamame informaciniame renginyje, skirtame pristatyti kvietimą teikti paraiškas, skirtą prevencijai ir kovai su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš vaikus: kvietimas tarpinėms institucijoms, kurios teiks paramą trečiosioms šalims – pilietinės visuomenės organizacijoms („CERV-2023-DAPHNE”).

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo kvietimu teikti paraiškas siekiama atrinkti ir remti ribotą skaičių tarptautinių, nacionalinių ar regioninių veikėjų (tarpinių institucijų), kurie teiks finansinę paramą (toliau perskirstys dotaciją) pilietinės visuomenės organizacijoms, veikiančioms vietos, regionų ir (arba) nacionaliniu lygmeniu, bei stiprins jų gebėjimus.

Į renginį kviečiame viešojo ir privataus sektoriaus organizacijas, dirbančias kovos su smurtu srityje. Renginio metu bus išsamiai pristatytos kvietimo sąlygos: kvietimo tikslai, prioritetai, finansuojamos veiklos, reikalavimai pareiškėjams ir projektams, tarpinės institucijos vaidmuo ir funkcijos, trečiųjų šalių (pilietinės visuomenės organizacijų) finansavimo sąlygos ir kiti reikalavimai. Taip pat bus pristatytos paraiškų teikimo sąlygos, paraiškos sandara bei privalomi pateikti priedai. Renginio pabaigoje numatyta klausimų-atsakymų sesija, kurios metu bus galimybė užduoti klausimus ir išsiaiškinti rūpimus dalykus.

Renginio data ir laikas: renginys vyks kovo 13 d. nuo 11:00 iki 12:00 val.

Renginio vieta: renginys vyks nuotoliniu būdu MsTeams platformoje, prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Renginys nemokamas, tačiau registracija į renginį yra būtina ir vyks iki 2023 m. kovo 12 d. (imtinai). Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.microsoft.com/e/EkhsL30Wid

Kviečiame Lietuvos organizacijas dalyvauti renginyje bei tapti aktyviais CERV programos dalyviais, teikiant ir įgyvendinant savo projektines idėjas!

Renginio programa:

11:00 – 11:45 Kvietimo teikti paraiškas pristatymas:
• Kvietimas kovai su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš vaikus (skirtas tarpinėms institucijoms atrinkti).
11:45 – 12:00 Klausimai – atsakymai.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į Astą Kulbačiauskienę, el. p. asta.kulbaciauskiene@esf.lt, tel. Nr. 8 659 80532