ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos finansavimo galimybės

ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) programos nacionalinis kontaktinis punktas kartu su Europe Direct centrais organizuoja renginių ciklą, skirtą potencialiems programos pareiškėjams išsamiau susipažinti su CERV programos teikiamomis finansavimo galimybėmis.

Kviečiame NVO, pilietinės visuomenės bei jaunimo organizacijų, bendruomenių, švietimo bei kultūros įstaigų, savivaldybių ir kitų organizacijų atstovus į renginį Ignalinoje. Renginio metu supažindinsime su programos teikiamomis finansavimo galimybėmis Lietuvos pareiškėjams, plačiau papasakosime apie pačią programą, supažindinsime su paraiškų teikimo procedūra, pristatysime šiuo metu paskelbtus kvietimus teikti paraiškas bei supažindinsime su artimiausiu metu planuojamais paskelbti kvietimais.

Labai kviečiame Lietuvos organizacijas dalyvauti renginyje bei tapti aktyviais CERV programos dalyviais, teikiant ir įgyvendinant savo projektines idėjas!

  • Renginio data ir laikas – 2023 m. vasario 2 d. nuo 14:00 iki 16:00 val.
  • Renginio vieta – Ateities g. 23, konferencijų salė, Ignalina.

Renginys nemokamas, tačiau registracija į renginį yra būtina ir vyks iki 2023 m. vasario 1 d. (imtinai). Registracijos anketą galite rasti čia: https://forms.office.com/e/i6E2zAvA08

RENGINIO PROGRAMA:

13:45 – 14:00 Registracija į renginį.
14:00 – 14:50 CERV programos pristatymas, 2023-2024 m. CERV darbo programa, paraiškų teikimo procedūra.
Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas pristatymas:
• Kvietimas, susijęs su ES Pagrindinių teisių chartija.
14:50 – 15:10 Kavos pertrauka.
15:10– 16:00 • Kvietimas kovai su smurtu dėl lyties ir smurtu prieš vaikus (skirtas tarpinėms institucijoms atrinkti).
• Kvietimas lygybės skatinimui, kovai su rasizmu, ksenofobija ir diskriminacija.
• Kvietimas „Miestų tinklai“.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į Astą Kulbačiauskienę, el. p. Asta.Kulbaciauskiene@esf.lt, tel. Nr. 8 659 80532