Džiaugiamės galėdami pranešti, kad 2022 m. gruodžio 1 d. Europos Komisija patvirtino dviejų ateinančių metų (2023-2024) darbo programą, pagal kurią ir toliau bus finansuojamos iniciatyvos ir projektai, skatinantys piliečių įsitraukimą, lygybę ir ginantys Europos Sąjungos (ES)  teises ir vertybes.

CERV veikia dvimečių darbo programų pagrindu, siekiant užtikrinti finansavimo prioritetų tęstinumą ir skaidrumą. Darbo programose detalizuojami  konkrečiu finansavimo laikotarpiu planuojami skelbti kvietimai.

2023-2024 m. darbo programa reaguoja į iššūkius, su kuriais susiduria visa ES ir numato įvairias galimybes atliepti ES piliečių poreikius CERV programos prioritetų ribose.

Norint pasiekti pilietinę visuomenę nuo tarptautinio iki vietos lygmens, 2021-2022 m. darbo programoje buvo numatyta nemažai naujų prioritetų ir novatoriškų finansavimo mechanizmų (pavyzdžiui, finansinė parama trečiosioms šalims, dar vadinama kaskadinėmis dotacijomis tarpininkams, skirtomis vietos pilietinės visuomenės gebėjimams stiprinti ir lėšoms perskirstyti, kuri buvo teikiama 2022 m. ir kurią vėl planuojama įgyvendinti 2024 m. kaip 2023-2024 m. darbo programos dalį). Dar viena naujovė buvo sėkmingas kvietimas didinti gebėjimų stiprinimą ir informuotumą apie Europos Pagrindinių Teisių Chartiją, atsižvelgiant į realius poreikius. Šis kvietimas bus dar labiau sustiprintas papildomais prioritetais 2023-2024 m. darbo programoje.

Rusijos agresija prieš Ukrainą kaip niekada anksčiau rodo, kad reikia ginti demokratinę laisvę ir galimybę naudotis pagrindinėmis teisėmis visiems, ypač pažeidžiamiausioje padėtyje esantiems žmonėms, pavyzdžiui, moterims ir vaikams. Demokratiją reikia palaikyti ir remti pasitelkiant stiprią ir laisvą pilietinę visuomenę, kuri turi galimybių ir būtinų sąlygų veikti, taip pat per piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą.

Tokie pokyčiai taip pat pabrėžia kritiško praeities apmąstymo ir atminties perdavimo ateities kartoms svarbą, siekiant kovoti su istorijos iškraipymais ir užtikrinti Europos atmintį, kad būtų išvengta praeities klaidų kartojimo.

Europos Komisija skatins projektus, kurie yra susiję su politikos formavimo procesu ir suteikia piliečiams konkrečių galimybių įsitraukti. Bus orientuojamasi į vaikus ir jaunimą, kad jie žinotų, kaip pasinaudoti savo teise dalyvauti ES demokratiniame gyvenime ir taip padėtų apsaugoti mūsų demokratiją. Programoje išplėsti Europos atminimo prioritetai, kad būtų atsižvelgta į įvairius XX a. Europos patirties aspektus, įskaitant diktatūrų ir autoritarinių režimų įveikimą, perėjimą prie demokratijos ir visuomenės, grindžiamos teisinės valstybės, demokratijos ir pagrindinių teisių principais, (at)kūrimą.

Dar vienas darbo programos akcentas – solidarumas, reaguojant į visuomenės iššūkius, pavyzdžiui, pabėgėlių ir kitų migrantų įtrauktį, ir žmonių, įskaitant vaikus, bėgančius nuo karo Ukrainoje ir ieškančius apsaugos ES, teisių gynimas. Kadangi solidarumas yra bendra vertybė, jis atveria kelią didesniam visuomenės įsitraukimui ir galiausiai aktyviam dalyvavimui demokratiniame ES gyvenime, įskaitant tuos, kurie anksčiau galbūt jame nedalyvavo.

Naujas kaskadavimo kvietimas prevencijai ir kovai su smurtu dėl lyties pasieks vietos organizacijas, siekiant apsaugoti moteris ir mergaites, įskaitant tas, kurios pabėgo nuo smurto dėl karo Ukrainoje. Kvietimu teikti paraiškas dėl vaikų apsaugos nuo smurto taip pat bus siekiama stiprinti integruotas vaikų apsaugos sistemas.

Informaciją apie kvietimus teikti paraiškas skelbsime atskirai, tad ruoškitės naujam CERV programos etapui ir sekite naujienas. Pirmieji kvietimai teikti paraiškas bus paskelbti dar šiais metais.

Preliminarų 2023-2024 m. kvietimų kalendorių galima rasti čia.

Patvirtintą 2023-2024 metų darbo programą galima rasti čia.